Biostimulanten aan de basis in aardbeien vermeerdering

Schadelijke aaltjes en bodeminsecten zorgen voor groeiremming in het gewas

Schadelijke nematoden hebben grote invloed op de plantgezondheid van aardbeien. Plantenparasitaire aaltjes tasten de wortels van de aardbeienplant aan. Planten met beschadigde wortels worden beperkt in de opname van water en voeding. Daarnaast zijn de planten vatbaarder voor secundaire aantastingen van schimmels en insecten.

Sterk begin!

Goede wortelvorming is cruciaal! Het is belangrijk om vanaf het planten de weerbaarheid van gewas en bodem in balans te hebben. Biostimulanten spelen bij dit proces een belangrijke rol. Een weerbare plant in een gezonde bodem groeit goed weg en heeft daardoor minder last van schadelijke bodemorganismen. Een snelle en gezonde start is cruciaal in de ontwikkeling van de plant.

Weerbaarheid met Nemater

Nemater bevat een specifieke mix aan kruidenextracten, waaronder Tagetes, en algen. Het product zorgt voor een sterk gewas dat minder gevoelig is voor stressfactoren. Nemater zorgt voor balans in de wortelzone. Uit bodemanalyses blijkt dat door het toepassen met Nemater het aantal Saprofage (positieve) aaltjes stijgt. Dit resulteert in een verhoogde bodemactiviteit en ontwikkeling van de wortels van de plant, waardoor een betere balans in de bodem ontstaat. Voeding en vocht worden daardoor makkelijker opgenomen vanuit de bodem.

Pireco advies:

Nemater MG 40 kg/ha tijdens planten.
Nemater L* 10 l/ha 2 weken na planten, 3 x herhalen om de 2 weken.
-Vanaf de eerste uitloper de toepassing met Nemater L 10 l/ha herhalen.

*Voor optimaal resultaat adviseren wij Nemater L te combineren met Stimuter L 5 l/ha.

Nemater-Aardbei vermeerdering

Disclaimer:
Onze producten worden met de grootste zorg ter voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Wij kunnen echter resultaten niet garanderen. Voorts kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in voorraad hebben van dit middel.

Geschreven door jouw adviseur

Willem Piet

Technisch adviseur (glas)tuinbouw & vollegrondsgroenten

w.piet@pireco.nl

Besproken producten

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief waarin we je op de hoogte houden over nieuwe producten en de ervaringen van anderen. We zullen je niet wekelijks een mail sturen maar juist eens in de zoveel tijd.

Welke producten passen bij jou in het teeltsysteem?

Samen met jouw teeltadviseur denken we daar graag over mee.

Job Simmes

Job Simmes

Specialist op het gebied van akkerbouw. Ook marketing en communicatie is hem niet vreemd. Samen met zijn klanten met de poten in de klei, dan is Job tevreden.