Onze producten

De producten van Pireco kunnen breed worden toegepast. Zowel als bodembehandeling of als vloeibare behandeling op de plant tijdens het groeiseizoen. Onderstaand in grote lijnen de toepassingen. Lees verder over specifieke toepassingen in diverse situaties.

Bodem

Onder ‘bodem’ vallen onze producten die toegepast worden rondom de wortelzone in de vollegronds- en onbedekte teelten.

Horti

Onder ‘Horti’ vallen onze producten die toegepast worden bij druppeltoepassingen en bedekte teelten. De Pireco-Horti-Lijn is extra fijn gefilterd, wat zorgt voor optimaal gebruik in de glastuinbouw.

Plant

Onder ‘plant’ vallen onze producten die toegepast worden op de plant in de vollegronds- en onbedekte teelten.

Welke producten passen bij jou in het teeltsysteem?

Samen met jouw teeltadviseur denken we daar graag over mee.

Job Simmes

Job Simmes

Specialist op het gebied van akkerbouw. Ook marketing en communicatie is hem niet vreemd. Samen met zijn klanten met de poten in de klei, dan is Job tevreden.