Plantstress in zaaigewassen blijft voor uitdagingen zorgen

Dit jaar op veel percelen een 3e toepassing Nemater (L) & Stimuter (L) nodig

Zaaigewassen, zoals ui en peen, hebben het lastig dit jaar. Door verschillende stressfactoren groeien percelen slecht weg en staan ze vaak tweewassig. Het koude voorjaar in combinatie met korstvorming en/of stuifschade, bodeminsecten en een hoge druk aan nematoden maakt het voor de zaaigewassen lastig om zich goed te ontwikkelen. Daarbij komt dat er aankomend weekend hoge temperaturen voorspeld worden. Voor de gewassen wederom een moment, waarin ze te maken hebben met stress. Door biostimulanten toe te passen kan plantstress voorkomen worden.

Voorkomen van groeiremming in uien

Door het late voorjaar missen we dit jaar veel groeidagen. Onder andere bij zaaiuien kan dat voor opbrengst verlies zorgen. De langste dag, 21 juni, wordt in de teelt gezien als het schakelmoment waarop de ui begint te bollen. Een goede ontwikkeling van het wortelgestel en aantal pijpen zorgt ervoor dat de bolling goed verloopt. Veel gewassen staan op dit moment nog in de beginfase van de groei en de vraag is of de langste dag misschien wel te vroeg gaat komen voor die percelen.

Stimuter voorkomt stress en ‘stimuleert’ de wortelontwikkeling

Om een goede opbrengst te halen is het belangrijk om stress bij de plant te verminderen en de wortelontwikkeling te stimuleren. Een goed ontwikkeld wortelgestel is belangrijk om voldoende vocht en voedingstoffen uit de bodem op te nemen. Met Stimuter (L) zorg je voor een gezondere en vitale plant. Het product bevat zeewierextracten en micro algen, o.a. Chlorella vulgaris, die rijk zijn aan vitaminen, mineralen en meer dan 15 verschillende aminozuren. Die onder andere bijdragen aan de ontwikkeling van haarwortels het bevorderen van de fotosynthese en tolerantie van droogte stress.

Uitdaging groter bij aaltjes gevoelige gronden

Op plantenparasitaire aaltjes gevoelige gronden is de uitdaging bij zaaigewassen dit jaar nog groter. Doordat de plant nog maar weinig wortels heeft ontwikkeld zorgt aantasting eerder voor wegval van de plant. Vanuit in de afgelopen jaren opgebouwde ervaringen in de akker- en glastuinbouw zien we dat het belangrijk is om de percelen vroeg te ondersteunen met de herontwikkeling van gezonde wortels. In een uitdagend jaar als dit kan dat betekenen dat er vaker en eerder met de vloeibare toepassing van Nemater en Stimuter opgevolgd moet worden.

Nemater (L) bestaat uit verschillende kruiden-, planten extracten, waaronder Tagetes, en algen. Met het toepassen van Nemater (L) wordt de weerbaarheid rondom de wortelzone ondersteund. Uit bodemanalyses blijkt dat door het toepassen met Nemater het aantal Saprofage (positieve) aaltjes stijgt. Dit resulteert in een verhoogde bodemactiviteit en ontwikkeling van de wortels van de plant, waardoor een betere balans in de bodem ontstaat. Daardoor ontstaat er een evenwicht in de bodem waardoor aantasting aan de wortels voor minder groeiremming zorgt. Nemater (L) zorgt voor een sterk en weerbaar gewas met een toename in opbrengst als gevolg.

Risico percelen vaker en eerder opvolgen met Nemater & Stimuter

De toepassing van Nemater (L) is optimaal wanneer het kort voor een regenbui/beregening wordt uitgevoerd. Echter bij het uitblijven van regen, of de mogelijkheid tot beregenen is het aan te bevelen om bij risicopercelen de toepassing met Nemater & Stimuter zonder regen of beregenen in de avond uit te voeren. Een 3e vervolg toepassing kan afhankelijk van de omstandigheden alsnog nodig zijn.

Pireco advies Stimuter:
Stimuter (L) 10 l/ha. Bij 1e echte pijpje, 3x interval 14 dagen.

Pireco advies Nemater & Stimuter:
Nemater (L) 10 l/ha + Stimuter (L) 5 l/ha. Bij 1e echte pijpje, 3x interval 14 dagen.

Akkerbouwgewassen-StimuterAkkerbouwgewassen-Nemater-3e toepassing

Disclaimer:
Onze producten worden met de grootste zorg ter voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Wij kunnen echter resultaten niet garanderen. Voorts kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in voorraad hebben van dit middel.

Geschreven door jouw adviseur

Job Simmes

Job Simmes

Technisch adviseur akkerbouw & Marketing

j.simmes@pireco.nl

Besproken producten

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief waarin we je op de hoogte houden over nieuwe producten en de ervaringen van anderen. We zullen je niet wekelijks een mail sturen maar juist eens in de zoveel tijd.

Welke producten passen bij jou in het teeltsysteem?

Samen met jouw teeltadviseur denken we daar graag over mee.

Job Simmes

Job Simmes

Specialist op het gebied van akkerbouw. Ook marketing en communicatie is hem niet vreemd. Samen met zijn klanten met de poten in de klei, dan is Job tevreden.